Senast publicerat 16-02-2022 15:24

Punkt i protokollet PR 10/2022 rd Plenum Onsdag 16.2.2022 kl. 14.00

3.  Fyllnadsval till förvaltningsutskottet

ValVAL 11/2022 rd
Val

Riksdagen valde Mika Kari till medlem i förvaltningsutskottet.