Senast publicerat 16-02-2022 15:27

Punkt i protokollet PR 10/2022 rd Plenum Onsdag 16.2.2022 kl. 14.00

4.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 12/2022 rd
Val

Riksdagen valde Raimo Piirainen till medlem och Anneli Kiljunen till ersättare i finansutskottet.