Senast publicerat 22-09-2021 18:51

Punkt i protokollet PR 102/2021 rd Plenum Onsdag 22.9.2021 kl. 14.00—18.19

10.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

BerättelseB 12/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.9.2021.