Senast publicerat 12-11-2021 14:42

Punkt i protokollet PR 102/2021 rd Plenum Onsdag 22.9.2021 kl. 14.00—18.19

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder

Regeringens propositionRP 111/2021 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Minister Mikkonen, var så god. 

Debatt
16.03 
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitos, arvoisa puhemies! Myös tämä on hyvin pieni korjaus lakiin. Tällä esityksellä korjattaisiin uutta, 1.1.2022 voimaan tulevaa asumisoikeuslakia vastaamaan nykyistä, voimassa olevaa lakia. 

Kyseessä ovat lakitekniset korjaukset tähän uuteen asumisoikeuslakiin, mistä eduskunta on päättänyt jo aiemmin. Tässä kulutusperusteista veden laskutusta koskeva säännös korjattaisiin vastaamaan voimassa olevaa lakia, eli kulutusperusteista veden laskutusta edellytetään, jos vesimittari on asennettu 23. marraskuuta 2020 tai sen jälkeen haetun rakennusluvan perusteella. Uudesta asumisoikeuslaista puuttui tämä siirtymäsäännös, ja se nyt tässä kohtaa korjataan. Vastaavasti korjattaisiin rajoitusmerkintöihin liittyvän säännöksen sanamuoto vastaamaan voimassa olevaa lakia. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ja valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Sipilä. 

16.04 
Juha Sipilä kesk :

Arvoisa puheenjohtaja! Niin kuin ministeri totesi, tämä on hyvin tekninen muutos. Oikeastaan tämä käytännön muutos koskee näitä vesimittareita, eli huoneistokohtaisia vesimittareita olisi käytettävä vedestä perittävän maksun perusteena vain, jos ne on asennettu tuon 23. marraskuuta 2020 jälkeen. Hyvin tekninen muutos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.