Senast publicerat 04-06-2021 21:41

Punkt i protokollet PR 105/2016 rd Plenum Fredag 21.10.2016 kl. 13.00—14.37

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

Regeringens propositionRP 87/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2016.