Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 105/2016 rd Plenum Fredag 21.10.2016 kl. 13.00—14.37

5.  Regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 och till lagar om ändring av 25 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Regeringens propositionRP 180/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2016.