Senast publicerat 04-06-2021 22:07

Punkt i protokollet PR 105/2016 rd Plenum Fredag 21.10.2016 kl. 13.00—14.37

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare

Regeringens propositionRP 150/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2016.