Senast publicerat 28-09-2021 21:18

Punkt i protokollet PR 105/2021 rd Plenum Tisdag 28.9.2021 kl. 12.02—20.59

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Regeringens propositionRP 145/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen.