Senast publicerat 04-06-2021 21:45

Punkt i protokollet PR 106/2016 rd Plenum Tisdag 25.10.2016 kl. 14.04—20.39

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

Regeringens propositionRP 87/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 87/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.