Senast publicerat 04-06-2021 22:07

Punkt i protokollet PR 109/2016 rd Plenum Fredag 28.10.2016 kl. 13.02—13.32

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

Regeringens propositionRP 87/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 87/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.