Senast publicerat 06-06-2021 13:49

Punkt i protokollet PR 109/2020 rd Plenum Onsdag 9.9.2020 kl. 14.00—17.19

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 109/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.