Senast publicerat 02-11-2021 11:52

Annan punkt i protokollet PR 110/2021 rd Plenum Onsdag 6.10.2021 kl. 13.59—18.12

1.  Namnupprop

Förste vice talman Antti Rinne
:

På grund av ett tekniskt problem tar vi en teknisk paus, ungefär 10 minuter. Plenum fortsätter klockan 14.15. 

Riksdagen avbröt plenum klockan 14.02. 

Riksdagen fortsatte plenum klockan 14.14. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärade ledamöter! Vi har tekniska problem som har lett till att vi nu försöker starta plenum så att vi går ett steg framåt på dagordningen. Om det inte hjälper blir vi tvungna att ta en paus på en halv timme. Därefter utvärderar vi situationen och ser om problemet blivit åtgärdat. Mikrofonerna och närvaroanmälan fungerar inte för tillfället. Jag beklagar situationen, men så här går det ibland. 

Nu blir det alltså en paus på en halv timme ifall plenum inte går igång när vi går framåt i systemet. — Spänningen stiger. 

Jag beklagar. Det här försöket lyckades inte. Nu tar vi en paus på en halv timme och återkommer klockan 14.50. 

Riksdagen avbröt plenum klockan 14.16. 

Riksdagen fortsatte plenum klockan 14.49. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärade ledamöter! Nu har åtminstone en del av de tekniska problemen korrigerats och vi kan gå vidare med plenum. 

Det behövs inget nytt namnupprop. Anmälningarna har registrerats. Om det finns något att korrigera efteråt korrigerar vi det, men nu inleds inget nytt namnupprop, så att vi inte slår knut på systemet igen.