Senast publicerat 06-10-2021 20:39

Punkt i protokollet PR 110/2021 rd Plenum Onsdag 6.10.2021 kl. 13.59—18.12

14.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

BerättelseB 14/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 18/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.10.2021.