Senast publicerat 06-10-2021 19:18

Punkt i protokollet PR 110/2021 rd Plenum Onsdag 6.10.2021 kl. 13.59—18.12

3.  Debattinitiativ om den nationella drogpolitiken

DebattinitiativDI 2/2020 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 2 på dagordningen]