Senast publicerat 08-10-2021 15:00

Punkt i protokollet PR 112/2021 rd Plenum Fredag 8.10.2021 kl. 12.59—13.31

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Regeringens propositionRP 103/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2021.