Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 113/2020 rd Plenum Onsdag 16.9.2020 kl. 14.01

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Regeringens propositionRP 30/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.