Senast publicerat 12-10-2021 17:24

Punkt i protokollet PR 113/2021 rd Plenum Tisdag 12.10.2021 kl. 14.04

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Regeringens propositionRP 103/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 103/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.