Senast publicerat 04-06-2021 22:43

Punkt i protokollet PR 115/2016 rd Plenum Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ungdomslag

Regeringens propositionRP 111/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016.