Senast publicerat 06-06-2021 13:51

Punkt i protokollet PR 116/2020 rd Plenum Tisdag 22.9.2020 kl. 13.59—18.31

18.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019

BerättelseB 4/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.9.2020.