Senast publicerat 05-06-2021 16:34

Punkt i protokollet PR 117/2018 rd Plenum Tisdag 20.11.2018 kl. 14.00—19.35

10.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018

Regeringens propositionRP 215/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 42-50/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 42—50/2018 rd till finansutskottet.