Senast publicerat 06-06-2021 13:49

Punkt i protokollet PR 117/2020 rd Plenum Onsdag 23.9.2020 kl. 14.03—20.11

13.  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

BerättelseB 19/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.