Senast publicerat 02-11-2021 11:51

Annan punkt i protokollet PR 117/2021 rd Plenum Torsdag 14.10.2021 kl. 16.00

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka miljö- och klimatminister Krista Mikkonen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Li Andersson vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till de närvarande ministrarna att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: