Senast publicerat 05-06-2021 16:28

Punkt i protokollet PR 118/2018 rd Plenum Onsdag 21.11.2018 kl. 14.01—17.54

17.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018

Regeringens propositionRP 215/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 42-50/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2018 rd
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 17 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 22.11.2018. 

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 22.11.2018 klockan 10. 

I plenum torsdag 22.11.2018 klockan 16 inleds behandlingen av ärendet med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. Dessutom kan talmannen enligt eget övervägande ge ordet för repliker som får vara 1 eller 2 minuter långa.  

I plenum fredag 23.11.2018 klockan 13 följer detaljbehandling av ärendet. Vid detaljbehandlingen framställs först alla ändringsförslag och därefter verkställs omröstningarna. Till den del det inte har framställts några ändringsförslag anses tilläggsbudgetpropositionen vara godkänd enligt finansutskottets betänkande. 

Förfaringssättet godkändes. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018.