Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 118/2020 rd Plenum Torsdag 24.9.2020 kl. 16.01—17.47

9.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

BerättelseB 11/2020 rd
Remissdebatt

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 7 på dagordningen.] 

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.