Senast publicerat 15-10-2021 15:24

Punkt i protokollet PR 118/2021 rd Plenum Fredag 15.10.2021 kl. 13.03—14.54

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Regeringens propositionRP 103/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 103/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.