Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 119/2020 rd Plenum Fredag 25.9.2020 kl. 13.01—13.27

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 119/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 29.9.2020. 

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av den femte tilläggsbudgetpropositionen: 

Behandlingen av ärendet inleds tisdag 29.9.2020 klockan 14.00. Finansutskottets ordförande presenterar betänkandet och därefter följer ett replikskifte på 45 minuter. 

Efter replikskiftet följer en allmän debatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. 

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast tisdag 29.9.2020 klockan 12.00. Voteringarna i anslutning till ärendet verkställs onsdag 30.9.2020. Till den del det inte har framställts några ändringsförslag anses den femte tilläggsbudgetpropositionen vara godkänd enligt finansutskottets betänkande.  

Förfaringssättet godkändes. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020.