Senast publicerat 27-10-2021 21:45

Punkt i protokollet PR 125/2021 rd Plenum Onsdag 27.10.2021 kl. 14.01—20.06

15.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

BerättelseB 21/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021.