Senast publicerat 05-06-2021 09:46

Punkt i protokollet PR 127/2017 rd Plenum Torsdag 30.11.2017 kl. 16.02—22.05

16.  Regeringens årsberättelse 2016Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016

BerättelseB 14/2017 rd
BerättelseB 9/2017 rd
Utskottets betänkandeReUB 8/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2017.