Senast publicerat 05-06-2021 16:13

Punkt i protokollet PR 127/2018 rd Plenum Måndag 10.12.2018 kl. 14.01—20.08

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Regeringens propositionRP 182/2018 rd
LagmotionLM 40/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 39/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 28/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 20 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 182/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 40/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen AM 39/2017 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.