Senast publicerat 02-11-2021 10:56

Annan punkt i protokollet PR 128/2017 rd Plenum Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 472, 477, 478, 481, 483—488, 494, 507/2017 rd har anlänt till riksdagen.