Punkt i protokollet
PR
128
2020 rd
Plenum
Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020. 
Senast publicerat 14-10-2020 10:40