Senast publicerat 06-06-2021 13:18

Punkt i protokollet PR 129/2020 rd Plenum Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00—18.31

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 23/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2020 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
17.39 
Heikki Autto kok :

Arvoisa puhemies! Lyhyesti vain tästä sähköautojen latausjärjestelmän rakentamisvelvoitteesta. Tuo kokoomuksen esittämä vastalause on varmasti perusteltu. On toki nähtävissä maailmanlaajuisestikin, että sähköautot tulevat yleistymään, liikenne tulee sähköistymään, mutta tässä täytyy olla kyllä tiettyä realismia, jotta tällainen pieni kansakunta kuin Suomi, joka ei voi yksin määrittää sitä, minkälaisen polun nämä teknologiset ratkaisut ja tulevat standardit tulevat ottamaan, ei nyt lähde sitten sitomaan kansallisvarallisuuttaan aivan kohtuuttomalla tavalla sellaisiin teknisiin ratkaisuihin, jotka eivät sitten välttämättä lopulta osoittaudukaan oikeiksi sen kannalta, mitkä nämä tulevat päästöttömän liikenteen vaatimat teknologiset ratkaisut ovat, ja jos tätä nyt, arvoisa puhemies, lyhyesti kuvaan vaikkapa sillä, että kun nyt käytettävissä olevalla parhaalla mahdollisella teknologialla lähdettäisiin koko maailman autokanta sähköistämään, niin nykyisellä koboltin louhintavauhdilla kestäisi 866 vuotta louhia riittävät määrät kobolttia, jotta tosiaan nykyteknologialla maailman autokanta sähköistettäisiin, niin että jokainen ymmärtää, että tämä on epäyhtälö — jommankumman puolen yhtälöistä täytyy muuttua ja muuttua itse asiassa niin paljon, että voi olla, ettei tämä ole ylipäätäänkään se yhtälö, jolla tätä päästötöntä liikennettä ratkotaan. Elikkä tässä mielessä tuo kokoomuksen vastalause on kyllä perustellumpi kuin sitten tämä valiokunnan mietintö. 

Ja tosiaan kannatan sitä, että Suomessa edetään kohti päästötöntä autoilua ja vähäpäästöisempää autoilua kuin nyt, mutta tolkku ja maltti pitää olla kaiken aikaa näissä mukana. Suomalainen työ on kuitenkin viime kädessä aina globaalissa mittakaavassa tarkasteltuna ekoteko, ja jos Suomessa kiristämme ruuvia liikaa, niin että täällä työn tekeminen käy kannattamattomaksi vaikkapa sen vuoksi, että sinne työhön ei omalla autolla enää kannata matkustaa tulevaisuudessa, niin silloin globaalisti päästöt todennäköisesti vain lisääntyvät, kun työt tehdään maissa, joissa sähköntuotannon päästökerroin esimerkiksi on moninkertainen Suomeen verrattuna. 

17.42 
Mauri Peltokangas ps :

Arvoisa puhemies! Sekä puhemiehen, ministerin, henkilökunnan että edustajien aikaa säästääkseni kerron, että olemme jättäneet vastalauseen tähän kyseiseen asiaan. Ja lyhyestä virsi kaunis, esitän vastalauseen 1 mukaisen hylkäysesityksen sekä vastalauseen sisältävän lausumaehdotuksen, joka kuuluu: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskuntaan esityksen, että ensisijaisesti pitäisi taloyhtiöiden vapaaehtoisuuteen perustuen muiden remonttien yhteydessä kartoittaa latauspisteiden tarve.” Tänä päivänä tämä esitys kokonaisuutenaan on liian velvoittava, ja siinä on monia ongelmakohtia, nimenomaan kustannusten arvioinnin heikkous ynnä muu. — Kiitos. 

17.43 
Sheikki Laakso ps :

Arvoisa puhemies! Edustaja Autto kertoi, ettei yhtälö toimi koboltin louhimisessa, mutta yhtä lailla se yhtälö ei tule toimimaan sähkön määrässä. Elikkä jos Suomessa siirrytään, niin kuin monessa muussakin asiassa siirrytään, sähköistymiseen niin lämmittämisessä kuin viilentämisessä ynnä muussa ja sen lisäksi sitten sähköautojen määrä lisääntyy voimakkaasti, sähkön tarve tulee lisääntymään voimakkaasti, jolloin tarvitsisimme vielä enemmän ulkomailta tuotavaa tuontisähköä, niin kun globaalisesti tätä asiaa katsotaan, ajatellaan vaikka Ruotsista tuotavaa sähköä, niin Ruotsi tekee samat liikkeet kuin me teemme täällä, ja kappas, eipäs niillä ruotsalaisilla välttämättä olekaan myydä meille sitä sähköä. Eli ennen kuin tällainen kova sähkön lisääminen aiheutetaan, niin pitäisi saada nostettuakin sitä sähkön tuotantomäärää, koska se, että me siirrymme sen sähkön ottamisessa itärajan toiselle puolelle, niin hups, olikohan se meillä sittenkään hyvä tavoite ilmaston kannalta. 

Mutta pitemmittä puheitta kannatan edustaja Peltokankaan loistavaa esitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.