Senast publicerat 05-06-2021 08:13

Punkt i protokollet PR 13/2017 rd Plenum Fredag 24.2.2017 kl. 12.59

5.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Soini, Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Niinistö, Berner och Mykkänen)

Statsrådets skrivelseSR 1/2017 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.