Senast publicerat 25-11-2022 15:45

Punkt i protokollet PR 130/2022 rd Plenum Fredag 25.11.2022 kl. 13.00—13.33

13. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Japan om ett system med feriearbete

Regeringens propositionRP 206/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2022 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 13/2022 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 206/2022 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 206/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.