Senast publicerat 25-11-2022 14:48

Punkt i protokollet PR 130/2022 rd Plenum Fredag 25.11.2022 kl. 13.00—13.33

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 197/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2022 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 23.11.2022. 

Under debatten har Arja Juvonen understödd av Kaisa Juuso framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—13 i proposition RP 197/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 78 ja, 63 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.