Senast publicerat 25-11-2022 17:09

Punkt i protokollet PR 130/2022 rd Plenum Fredag 25.11.2022 kl. 13.00—13.33

6. Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2023 och ändring och upphävande av vissa bestämmelser om inkomstbeskattningen

Regeringens propositionRP 153/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling och enda behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 23.11.2022. 

Under debatten har Vilhelm Junnila understödd av Leena Meri framställt fem förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1. 

Vidare under debatten har Matias Marttinen understödd av Heikki Autto framställt sex förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2. 

Under debatten har dessutom Sari Essayah understödd Heikki Autto framställt fyra förslag till uttalanden i enlighet med reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 153/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Vilhelm Junnilas förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 78 ja, 63 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Vilhelm Junnilas förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 58 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Vilhelm Junnilas förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 39 nej; 59 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Vilhelm Junnilas förslag 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 79 ja, 63 nej; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
:

Vilhelm Junnilas förslag till uttalande 5 och Sari Essayahs förslag till uttalande 2 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna gemensamt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Vilhelm Junnilas förslag 5 och Sari Essayahs förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 79 ja, 62 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Matias Marttinens förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 79 ja, 63 nej; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Matias Marttinens förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 79 ja, 63 nej; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Matias Marttinens förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 29 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Matias Marttinens förslag 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 78 ja, 63 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Matias Marttinens förslag 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 79 ja, 63 nej; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Matias Marttinens förslag 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 79 ja, 63 nej; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 78 ja, 63 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 33 nej; 61 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 78 ja, 63 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat.