Senast publicerat 06-06-2021 13:19

Punkt i protokollet PR 131/2020 rd Plenum Torsdag 15.10.2020 kl. 19.54—20.07

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 163/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 163/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.