Senast publicerat 06-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 131/2020 rd Plenum Torsdag 15.10.2020 kl. 19.54—20.07

6.  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019

BerättelseB 2/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2020.