Senast publicerat 10-11-2021 20:09

Punkt i protokollet PR 131/2021 rd Plenum Onsdag 10.11.2021 kl. 14.00—17.58

19.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 43/2021 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 15 på dagordningen]