Senast publicerat 30-11-2022 21:07

Punkt i protokollet PR 132/2022 rd Plenum Onsdag 30.11.2022 kl. 14.01—20.30

25. Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

LagmotionLM 68/2022 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.