Senast publicerat 06-06-2021 13:19

Punkt i protokollet PR 133/2020 rd Plenum Tisdag 20.10.2020 kl. 14.00—16.13

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Regeringens propositionRP 30/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—3 i proposition RP 30/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.