Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 133/2020 rd Plenum Tisdag 20.10.2020 kl. 14.00—16.13

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Regeringens propositionRP 164/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.10.2020.