Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 133/2020 rd Plenum Tisdag 20.10.2020 kl. 13.45

4.  Ari Koponens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i jord- och skogsbruksutskottet

Begäran om befrielseBEF 42/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum onsdag 21.10.2020 klockan 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 21.10.2020 klockan 11.