Senast publicerat 04-06-2021 23:16

Punkt i protokollet PR 134/2016 rd Plenum Onsdag 14.12.2016 kl. 12.00—20.22

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 128/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 20/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2016.