Senast publicerat 16-11-2021 17:54

Punkt i protokollet PR 134/2021 rd Plenum Tisdag 16.11.2021 kl. 14.01

14.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

LagmotionLM 48/2021 rdPauli Kiuru saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 13 på dagordningen]