Senast publicerat 17-11-2021 18:54

Punkt i protokollet PR 135/2021 rd Plenum Onsdag 17.11.2021 kl. 14.00—18.19

12.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 12/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 7/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 10 på dagordningen]