Senast publicerat 05-06-2021 01:19

Punkt i protokollet PR 136/2016 rd Plenum Fredag 16.12.2016 kl. 9.59—17.13

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 128/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 20/2016 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 20/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 15.12.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

156 a § 

Talman Maria Lohela
:

Satu Hassi har understödd av Anders Adlercreutz föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 99 ja, 49 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

156 d § 

Talman Maria Lohela
:

Satu Hassi har understödd av Anders Adlercreutz föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 105 ja, 52 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 128/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.