Senast publicerat 06-06-2021 13:18

Punkt i protokollet PR 137/2020 rd Plenum Fredag 23.10.2020 kl. 13.00—13.33

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Regeringens propositionRP 30/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2020 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från förvaltningsutskottets betänkande FvUB 16/2020 rd beslut om protokollet om ändring av konventionen och den förklaring som avses i propositionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände protokollet om ändring av konventionen i proposition RP 30/2020 rd och att den förklaring som avses i propositionen avges. Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 30/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av protokollet om ändring av konventionen och den förklaring som avses i propositionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.