Senast publicerat 19-11-2021 14:30

Punkt i protokollet PR 137/2021 rd Plenum Fredag 19.11.2021 kl. 13.00—13.27

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 207/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021.