Punkt i protokollet
PR
138
2017 rd
Plenum
Torsdag 14.12.2017 kl. 10.00—17.04
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.12.2017. 
Senast publicerat 15-12-2017 18:50